Campania de informare şi conştientizare a proiectului SMID – activităţi de informare directă realizate în 2014

Vă propunem să trecem în revistă anul 2014 şi să punctăm câteva dintre cele mai importante acţiuni desfăşurate în cadrul campaniei de informare şi conştientizare a publicului din cadrul proiectului SMID. Astfel, printre activităţile realizate în cadrul campaniei s-au numărat şi acţiunile de informare directă care s-au realizat astfel:

În mediul rural
Am vizitat 75 de comune din judeţul Cluj şi în fiecare dintre acestea am organizat câte o întâlnire la care au participat minimum 20 de persoane. Astfel, am purtat discuţii directe cu peste 1500 persoane cărora le-am explicat cum funcţionează proiectul SMID, cât de importante sunt colectarea separată şi compostarea individuală.

În mediul urban
Am organizat 10 întâlniri în municipiul Cluj-Napoca şi câte două în municipiile: Turda, Câmpia Turzii, Gherla, Dej şi oraşul Huedin. La fiecare întâlnire au fost prezenţi minimum 40 de participanţi ceea a făcut posibilă întâlnirea noastră cu peste 800 de persoane din mediul urban.

Întâlnirile organizate au avut ca scop informarea populaţiei cu privire la modul de colectare separată a deşeurilor, utilizarea compostoarelor individuale, conformarea cu directivele europene în domeniu precum şi implicaţiile pe care acest sistem de management integrat al deşeurilor le are asupra întregii populaţii a judeţului Cluj.

Totodată, în cadrul acestor întâlniri au fost diseminate ceţăţenilor o serie de materiale informative referitoare la acest proiect implementat de către Consiliul Judeţean Cluj.