Warning: Constants may only evaluate to scalar values in /home/rclu4585/public_html/wp-content/plugins/file-manager-advanced/constants.php on line 13
Colectare separată · Clujul colectează separat

Colectare separată

Tipuri de deşeuri
1. Deşeuri municipale

1.1 Deşeuri reciclabile de la populaţie (deşeuri de hârtie şi carton, deşeuri de plastic/ metal şi deşeuri de sticlă);
1.2 Deşeuri biodegradabile (deşeuri alimentare provenite de la 20% din populaţia din mediul rural, deşeurile din pieţe);
1.3 Deşeuri menajere amestecate – deşeuri reziduale (care includ şi fracţie biodegradabilă din deşeurile menajere);

2. Deşeuri din parcuri, grădini şi cimitire
3. Deşeuri stradale
4. Deşeuri voluminoase, DEEE-uri, deşeuri periculoase casnice
5. Deşeuri din construcţii şi demolări
6. Nămoluri de la staţiile de epurare orăşeneşti

Colectarea deşeurilor
Colectarea separată a deşeurilor este una dintre etapele reciclării, alături de separarea şi procesarea unora dintre componentele deşeurilor, în vederea transformării lor în produse utile.
Colectarea separată se face prin containere diferenţiate pe culori care indică tipul de material al acestora.