Warning: Constants may only evaluate to scalar values in /home/rclu4585/public_html/wp-content/plugins/file-manager-advanced/constants.php on line 13
Deşeurile biodegradabile · Clujul colectează separat

Deşeurile biodegradabile

Deşeurile biodegradabile (deşeurile alimentare, deşeurile din grădini şi pieţe, deşeurile din parcuri şi grădini etc.) se vor colecta astfel:
1. În zona urbană se va implementa colectarea deşeurilor biodegradabile, după cum urmează:
 Deşeuri verzi din parcuri, grădini şi cimitire: colectare cu maşini adecvate ale operatorului de spaţii verzi;
 Deşeuri organice din pieţe: colectare în recipienţi adecvaţi închişi ermetic şi transportaţi cu autospeciale adecvate ale operatorului de salubrizare;
 Deşeuri organice de la populaţie: containere maro;

2. În zona rurală colectarea deşeurilor biodegradabile va fi implementată după cum urmează:
 Deşeurile organice de la populaţie: prin compostarea în gospodăriile proprii (pentru
20% din populaţia din mediul rural se va asigura gratuit o unitate individuală de compostare) şi în containerele maro;
 Deşeuri verzi din parcuri, grădini şi cimitire: colectare cu maşini adecvate ale
operatorului de spaţii verzi;
 Deşeuri organice din pieţe: colectare în recipienţi adecvaţi ermetic închişi şi transportaţi cu autospeciale adecvate ale operatorului de salubrizare;

Containerele maro pentru deşeurile biodegradabile vor fi introduse ulterior, în urma finalizării proiectului şi delegării serviciului de salubritate.