Deşeurile din construcţii şi demolări

1. Colectarea deşeurilor din construcţii şi demolări generate de populaţie pe teritoriul administrativ al localităţilor intră în responsabilitatea administraţiilor publice locale. Acestea din urmă vor concesiona activitatea operatorului de salubrizare menajeră;

2. Prin proiectul SMID nu sunt prevăzute investiţii pentru colectarea, valorificarea sau depozitarea finală a acestor deşeuri;