Deşeurile mixte – reziduale

Deşeurile mixte – reziduale se vor colecta astfel:
1. În zona urbană:
 Zonele cu case: colectarea se face în containere negre furnizate de operatorii de salubritate;
 Zonele cu blocuri: colectarea se face în recipienţi de diferite dimensiuni, furnizaţi de operatorii de salubrizare – pe platformele de pre-colectare;
 Sectorul comercial, instituţional: colectarea se face în recipienţi adecvaţi puşi la dispoziţie de operatorul de salubrizare în chirie, contra cost sau gratuit, după caz;

2. În zona rurală:
 De la populaţie: colectarea se face în containere negre;
 Din sectorul comercial, instituţional: colectarea se face în recipienţi adecvaţi puşi la dispoziţie de operatorul de salubrizare în chirie, contra cost sau gratuit, după caz;