Warning: Constants may only evaluate to scalar values in /home/rclu4585/public_html/wp-content/plugins/file-manager-advanced/constants.php on line 13
Deşeurile reciclabile · Clujul colectează separat

Deşeurile reciclabile

Deşeurile reciclabile din ambalaje se vor colecta separat pe întregul teritoriu al judeţului astfel:
1. De la populaţie (în regiunile unde nu s-au implementat proiecte Phare CES)
 Deşeuri de hârtie şi carton din mediul urban şi rural: eurocontainere albastre de 1100 L (1,1mc);
 Deşeuri de sticlă (albă sau colorată) din mediul urban şi rural: eurocontainere verzi de 1100 L (1,1 mc);
 Deşeuri de plastic şi metal din mediul urban şi rural: eurocontainere galbene de 1100 L (1,1 mc);

2. Sectorul comercial /instituţii publice:
 Deşeurile reciclabile de hârtie şi carton vor fi colectate în recipienţi adecvaţi puşi la dispoziţie de operatorul de salubrizare în chirie, contra cost sau gratuit, după caz;
 Deşeurile reciclabile de plastic şi metal vor fi colectate în recipienţi puşi la dispoziţie de operatorul de salubrizare în chirie, contra cost sau gratuit, după caz;
 Deşeurile de sticlă vor fi colectate în recipienţi puşi la dispoziţie de operatorul de salubrizare în chirie, contra cost sau gratuit, după caz;