Deşeurile stradale

Deşeurile stradale vor fi colectate în recipienţi adecvaţi puşi la dispoziţie de operatorul de salubrizare, amplasaţi pe domeniul public, atât în mediul urban cât şi în mediul rural.