Warning: Constants may only evaluate to scalar values in /home/rclu4585/public_html/wp-content/plugins/file-manager-advanced/constants.php on line 13
Deşeurile voluminoase, deşeurile de echipamente electrice şi electronice (DEEE-urile) şi deşeurile periculoase casnice · Clujul colectează separat

Deşeurile voluminoase, deşeurile de echipamente electrice şi electronice (DEEE-urile) şi deşeurile periculoase casnice

1. Deşeurile voluminoase sunt acele deşeuri solide care, din cauza dimensiunii prea mari, nu pot fi prelucrate cu sistemele obişnuite de precolectare sau colectare motiv pentru care necesită o tratare diferenţiată. În această categorie se încadrează saltelele, mobila veche, oglinzile de mari dimensiuni, damigenele, mochetele, schiurile, perdelele pentru exterior etc.

2. DEEE-urile sunt produse scoase din uz care includ o gamă variată de articole electrice şi electronice precum: frigidere, congelatoare, echipamente IT şi de telecomunicaţii, instrumente electrice şi electronice, maşini de spălat, echipamente medicale, instrumente de monitorizare şi control, uscătoare de păr, tocătoare automate, televizoare etc. După colectarea separată a acestora, următoarele etape de gestionare sunt dezasamblarea şi reciclarea acestora;

3. Deşeurile periculoase casnice includ: detergenţi, medicamente, deşeurile de acumulatori, becuri uzate, vopsele etc. Principalele metode de tratare sunt colectarea separată şi reciclarea, tratarea fizică şi chimică, incinerarea şi depozitarea acestora. În prezent, doar o mică parte din acest flux de deşeuri (baterii auto, ulei uzat, bateriile telefoanelor mobile) sunt colectate separat şi apoi reciclate de către producatorii, importatorii şi firmele care comercializează ulei de motor şi baterii auto, precum şi reţelele de telefonie mobilă.

DEEE-urile şi deşeurile periculoase casnice vor fi colectate în cadrul campaniilor de colectare, la cerere sau prin aport voluntar în containere din cadrul staţiilor de transfer şi a CMID Cluj-Napoca.
Deşeurile voluminoase se vor colecta prin aport voluntar la staţiile de transfer şi CMID.