Despre proiect

Descriere

Prin proiectul “Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în Judeţul Cluj”(SMID), Consiliul Judeţean Cluj îşi propune să implementeze, conform standardelor UE, un mecanism de eliminare a impactului negativ pe care gestionarea necorespunzătoare a deşeurilor îl are asupra mediului şi a sănătăţii umane.

Ce este SMID?

SMID este un sistem unic care cuprinde toate activităţile de management al deşeurilor de la  segregare la sursă, colectare, transport, transfer, sortare şi reciclare, compostare, tratare mecanobiologică şi depozitare.

Cine finanţează proiectul?

Finanţarea proiectului se realizează prin Contractul de Finanţare nr.133140/11.07.2011 încheiat între Ministerul Mediului şi Pădurilor, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operaţional Sectorial „Mediu” (denumită în continuare „AM”) şi Consiliul Judeţean Cluj, în calitate de Beneficiar.

Valoarea totală a proiectului fără TVA este de 255 354 025 RON . Din valoarea eligibilă conform POS Mediu, 2% reprezintă contribuţia din bugetul local, iar suma de 55.502.483 constă în valoarea proiectului alta decât cea eligibilă conform POS Mediu, asigurată prin cofinanţare.

p1