Activităţi

Activităţile prevăzute de Sistemul de Managememt Integrat al Deşeurilor sunt colectarea, transportul şi transferul, sortarea deşeurilor reciclabile, tratarea deşeurilor biodegradabile, depozitarea şi închiderea depozitelor de deşeuri neconforme.

p8