Colectare

Pentru a putea fi reciclate mai uşor, este necesar ca deşeurile să fie depozitate în recipienţi diferiţi ţinând cont de categoria din care fac parte. Astfel, fiecărei fracţii de deşeuri îi va fi atribuită o culoare distinctă:

  • Pubelele albastre vor fi utilizate pentru colectarea de hârtie şi carton;
  • Pubelele galbene vor fi utilizate pentru colectarea de plastic şi metal;
  • Pubelele verzi vor fi utilizate pentru colectarea sticlei albe sau colorate;
  • Pubelele maro vor fi utilizate pentru colectarea deşeurilor biodegradabile;
  • Pubelele negre vor fi utilizate pentru colectarea deşeurilor reziduale;

Colectarea se va face iniţial în sistem cu 4 pubele: una pentru hârtie/carton, una pentru metal/plastic, una pentru sticlă şi una pentru fracţia mixtă. Ulterior, în urma finalizării proiectului şi delegării serviciului de salubritate, sistemul va presupune şi colectarea separată a fracţiei de biodeşeuri, respectiv colectarea pe 5 fracţii.

p8