Depozitare

Depozitul conform este proiectat cu o capacitate totală de aproximativ 6,9 milioane mc, iar perioada totală de viaţă estimată pentru depozit este de 24 ani.

Tipurile de deşeuri care urmează să fie depozitate sunt următoarele:

  • Refuzul staţiilor de sortare existente pe teritoriul judeţului;
  • Refuzul staţiei de compostare care operează la Dej;
  • Refuzul staţiei de sortare din cadrul CMID Cluj Napoca;
  • Refuzul de la pretratarea deşeurilor şi de la rafinarea materialului stabilizat rezultate de la instalaţia de tratare mecano-biologică;
  • Deşeurile stradale din întregul judeţ;
  • Nămolurile rezultate de la staţiile de epurare orăşeneşti în proporţie de 1:10, ceea ce implică o cantitate totală de nămol depozitată de aproximativ 20.000 – 22.000 tone/an cu min. 35 % substanţă uscată;

Materialul rezultat la tratarea biologică a deşeurilor reziduale va fi folosit ca material de acoperire zilnică a deşeurilor depozitate.