Transportul şi transferul deşeurilor

Transportul deşeurilor municipale se va realiza către staţiile de transfer şi Centrul de Management Integrat al Deşeurilor (CMID) cu ajutorul autospecialelor operatorilor de salubrizare:autogunoiere compactoare, utilaje specializate pentru transportul deşeurilor vegetale sau stradale.

În cadrul staţiilor de transfer şi la CMID sunt prevăzute şi zone pentru depozitarea temporară a următoarelor tipuri de deşeuri:

  • Deşeuri voluminoase;
  • Deşeuri periculoase din deşeuri menajere;
  • Deşeuri de echipamente electrice şi electronice (DEEE);

Colectarea acestor deşeuri presupune un flux separat de celelalte deşeuri municipale, atât până în staţiile de transfer cât şi din staţiile de transfer mai departe. Nici unul din aceste deşeuri nu va ajunge în CMID (cu excepţia celor din zona 1, pentru care s-a amenajat un punct de colectare chiar în cadrul CMID Cluj-Napoca). Anual, din cantitatea totală de deşeuri menajere, se estimează un procent de 0,5% de deşeuri periculoase menajere şi un procent de 5% de deşeuri voluminoase.