Warning: Constants may only evaluate to scalar values in /home/rclu4585/public_html/wp-content/plugins/file-manager-advanced/constants.php on line 13
Tratarea deşeurilor biodegradabile · Clujul colectează separat

Tratarea deşeurilor biodegradabile

Se va realiza prin:

  • Compostarea în gospodăriile din mediul rural a fracţiilor organice (estimam că 20% din populaţia din mediul rural va apela la acest procedeu);
  • Colectarea separată a deşeurilor din parcuri şi grădini şi a deşeurilor organice din pieţe şi tratarea lor pentru obţinerea de compost;
  • Tratarea biologică a deşeurilor mixte într-o staţie de tratare mecano-biologică;

Staţia de tratare mecano-biologică are o capacitate de 206.376 tone/an şi face parte din Centrul de Management Integrat al Deşeurilor Cluj Napoca;

Ţinta de deşeuri biodegradabile care trebuie reduse la depozitare pentru anul 2013, pentru judeţul Cluj este de 117.000 tone (din cele 195.000 tone estimate a fi generate), iar pentru 2016 este de 142.000 tone (din cele 196.000 tone estimate a se genera).