Warning: Constants may only evaluate to scalar values in /home/rclu4585/public_html/wp-content/plugins/file-manager-advanced/constants.php on line 13
Obiective · Clujul colectează separat

Obiective

 

  • Creşterea gradului de acoperire a serviciilor de salubritate în zonele rurale la 90% (acest obiectiv a fost deja atins, gradul de colectare este de 92%);
  • Stabilirea sistemului de tarifare la nivel judeţean, sistem care va respecta principiul „poluatorul plăteşte”;
  • Finanţarea directă şi în întregime a noilor facilităţi de management al deşeurilor de către localităţile membre în Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară şi de generatorii de deşeuri;
  • Construirea şi exploatarea unui depozit de deşeuri conform cu legislatia în vigoare şi încetarea funcţionării depozitelor de deşeuri neconforme;
  • Punerea în aplicare şi monitorizarea lucrărilor de management al deşeurilor;
  • Conformarea cu directivele europene referitoare la depozitarea deşeurilor, dar şi cu legislaţia naţională în domeniu;
  • Reducerea cantităţilor de deşeuri ce urmează a fi depozitate;
  • Creşterea gradului de conştientizare a cetăţenilor în raport cu beneficiile care decurg din implementarea proiectului
  • Schimbarea obiceiurilor cetăţenilor, necesare în ceea ce priveşte colectarea şi gestionarea deşeurilor;p4