Warning: Constants may only evaluate to scalar values in /home/rclu4585/public_html/wp-content/plugins/file-manager-advanced/constants.php on line 13
Întrebări frecvente · Clujul colectează separat

Întrebări frecvente

Care este obiectivul acestui proiect?
Prin proiectul “Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în Judeţul Cluj”(SMID), Consiliul Judeţean Cluj îşi propune să implementeze, conform standardelor UE, un mecanism de eliminare a impactului negativ pe care gestionarea necorespunzătoare a deşeurilor îl are asupra mediului şi a sănătăţii umane.

Ce investiţii se vor realiza în cadrul acestui proiect?
 Construcţia Centrului de Management Integrat al Deşeurilor (CMID) în judeţul Cluj – depozitul ecologic de deşeuri, staţie de sortare şi staţie de tratare mecano-biologică;
 Construcţia a trei Staţii de Transfer în Gherla, Huedin şi Mihai Viteazu;
 Construcţia drumurilor de acces pentru Centrul de Management Integrat al Deşeurilor şi pentru staţiiile de transfer;
 Închiderea şi ecologizarea depozitelor urbane neconforme de deşeuri din judeţul Cluj;
 Furnizarea de echipamente pentru colectarea deşeurilor;
 Furnizarea de echipamente aferente depozitului de deşeuri;
 Promovarea compostării individuale în zonele rurale – 20% din locuitorii din mediul rural vor primi 21.000 de unităţi de compostare individuale cu capacitate de 220 litri.

Cum se va face colectarea separată a deşeurilor?
Colectarea separată se va face în containere de 1,1 mc astfel:
 Containerele albastre vor fi utilizate pentru colectarea de hârtie şi carton;
 Containerele galbene vor fi utilizate pentru colectarea de plastic şi metal;
 Containerele verzi vor fi utilizate pentru colectarea sticlei albe sau colorate;
 Containerele negre vor fi utilizate pentru colectarea deşeurilor reziduale;
 Containerele maro vor fi utilizate pentru colectarea deşeurilor biodegradabile;
Colectarea se va face iniţial în sistem cu 4 containere, urmând ca, ulterior, în urma finalizării proiectului şi delegării serviciului de salubritate, sistemul să prevadă şi colectarea separată a fracţiei de biodeşeuri, respectiv colectarea în sistem cu 5 containere.

Ce reprezintă Staţiile de Transfer şi de Sortare?
 Staţia de sortare din cadrul CMID Cluj-Napoca este necesară pentru separarea deşeurilor pe tip de material în vederea reciclării. În staţia de sortare vor ajunge doar deşeurile colectate separat, adică deşeurile de hârtie şi carton, respectiv sticlă, metal şi plastic;

 Vor exista 3 staţii de transfer (Gherla, Huedin şi Mihai Viteazu) care vor servi la eficientizarea transportului deşeurilor din zonele de colectare până la Centrul de Management Integrat al Deşeurilor (CMID Cluj-Napoca). În cadrul staţiilor de transfer, deşeurile municipale vor fi compactate şi introduse în prescontainere sau containere simple, pentru a fi transferate către instalaţiile din cadrul CMID Cluj Napoca cu ajutorul autospecialelor de transport – containere cu hooklift.

De ce să colectez separat?
 Deşeurile vor putea fi reciclate mai uşor;
 Materialele reciclabile pot fi valorificate reducându-se astfel consumul de materii prime;
 Se va reduce cantitatea de deşeuri depozitate la sol;
 Noul sistem de colectare separată a deşeurilor va fi mai sigur şi mai sănătos pentru tine şi pentru familia ta;
 Poţi să contribui la protejarea mediului înconjurător.

Ce reprezintă compostarea şi care sunt beneficiile ei?
Compostarea reprezintă metoda cea mai eficientă de tratare ecologică a deşeurilor biodegradabile din bucătărie şi grădină. În urma acestei operaţiuni se obţine un compus bogat în nutrienţi care poate fi utilizat ca îngrăşământ natural pentru fertilizarea şi condiţionarea solului.
Principalele avantaje ale compostării deşeurilor biodegradabile sunt:
• Scade cantitatea de deşeuri din gospodărie cu mai mult de 50%;
• Asigură protecţia mediului înconjurător;
• Se reduc costurile pentru serviciile de salubritate dacă se optează pentru compostare în gospodărie;
• Constituie o metodă eficientă de reciclare pentru reziduurile din mediul rural;
• Se obţine un îngrăşământ valoros pentru agricultură şi se reduce necesarul de fertilizatori chimici scumpi deoarece compostul este fertilizantul ideal pentru grădină;
• Compostul este un excelent condiţionator de sol, îmbunătăţeşte structura acestuia.