Warning: Constants may only evaluate to scalar values in /home/rclu4585/public_html/wp-content/plugins/file-manager-advanced/constants.php on line 13
Schimbările pe care le aduce SMID · Clujul colectează separat

Schimbările pe care le aduce SMID

Îmbunătăţirea sistemului de gestionare a deşeurilor

Extinderea colectării deşeurilor în zona rurală va crea condiţii pentru reabilitarea terenurilor afectate de depozitarea necontrolată şi va ridica standardul serviciilor în zona rurală. Noile reglementări şi cerinţe cu privire la sortare, colectare, tratare şi depozitare pentru diferite categorii de deşeuri vor duce la schimbarea obiceiurilor de colectare a deşeurilor în fiecare gospodărie. Totodată, o mai mare implicare a prestatorilor privaţi de servicii poate duce la creşterea standardelor serviciului de salubritate, dar şi la o echilibrare a costurilor cu tarifele încasate sau taxele percepute.

Implicarea responsabilă a comunităţilor

În ceea ce priveşte pre-colectarea diferenţiată, aceasta va duce la schimbarea propriu-zisă a obiceiurilor de colectare a deşeurilor în fiecare gospodărie în parte. Acest fapt va genera o implicare mai responsabilă a populaţiei în gestionarea deşeurilor.
Totodată, în zonele rurale, încurajarea compostării deşeurilor biodegradabile (vegetale, dejecţii animaliere, deşeuri din agricultură) va duce la creşterea cantităţilor de compost disponibile pentru agricultură şi la reducerea cantităţii de deşeuri care ajunge în sistem.
Colectarea diferenţiată a deşeurilor vegetale din zonele urbane va determina de asemenea schimbarea procedurilor de lucru ale serviciilor orăşeneşti de întreţinere a spaţiilor verzi. În plus, amenajarea centrelor locale şi a celui judeţean pentru sortarea deşeurilor de ambalaje va crea noi locuri de muncă pentru locuitorii din mediul rural şi urban.

p7

Dezvoltarea de noi centre pentru gestionarea fluxurilor speciale de deşeuri

În ceea ce priveşte fluxurile speciale de deşeuri, reziduurile din construcţii şi demolări (cărămizi, beton, tencuieli, ţigle, lemn, ş.a.m.d.), acestea vor fi depuse în depozite specializate dotate cu echipament de procesare (de regulă pentru sortare şi mărunţire). Pentru aplicarea acestor prevederi, se va întări controlul şi se va înăspri, din punct de vedere legal, regimul de autorizare a societăţilor de construcţii.
De asemenea, deşeurile menajere periculoase, deşeurile din echipamente electrice şi electronice, cele din baterii şi acumulatori sau vehicule scoase din uz se vor colecta în puncte special amenajate sau vor fi predate la schimb distribuitorilor.

Creşterea nivelului de informare a publicului

Locuitorii judeţului Cluj vor beneficia de campanii de informare cu privire la practicile legate de colectarea, tratarea şi depozitarea deşeurilor. Scopul acestora este de a creşte gradul de implicare şi conştientizare a publicului în ceea ce priveşte sistemul de colectare separată. De asemenea, în mediul rural populaţia va beneficia de materiale informative legate de compostare şi de utilizarea unităţilor de compostare individuale.
Totodată, prin implementarea acestui proiect, se doreşte creşterea nivelului de avertizare a publicului cu privire la penalizarea practicilor ilegale cum ar fi aruncarea pe stradă a deşeurilor mici care sunt împrăştiate uşor de vânt sau abandonarea deşeurilor în locuri neamenajate sau amenajate la întâmplare.